Loga fundusze europejskie dla rozwoju społecznego, rzeczpospolita polska, dofinanoswane przez unię europejską, parp

STACJA:

NOWE OTWARCIE

NUMER PROJEKTU: FERS.01.03-IP.09-0121/23

O PROJEKCIE

STACJA: NOWE OTWARCIE

w 100% finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

przeprowadzany na terenie całej Polski

realizowany od 1 maja 2024 roku do 30 czerwca 2026 roku

kierowany do przedsiębiorców oraz ich pracowników z małych oraz średnich przedsiębiorstw

kierowany do firm, które zmagają się z chwilowymi trudnościami lub widzą pierwsze oznaki kryzysu

w ramach wsparcia w projekcie przeprowadzimy doradztwo oraz wykonanie wybranych usług rozwojowych

łączna wartość wydatków kwalifikowalnych: 9 706 840,00 zł

łączna wysokość dofinansowania projektu: 9 706 840,00 zł

Podstawowe informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu

zawarcie umowy o świadczenie wsparcia realizowanego w projekcie z uczestnikiem projektu

prowadzenie działań mających na celu aktywną rekrutację potencjalnych uczestników projektu

wykonanie pogłębionej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa uczestnika projektu
weryfikacja złożonej dokumentacji oraz potwierdzenie informacji wskazanych w autodiagnozie
realizacja w BUR usług szkoleniowych/doradczych, w zakresie rekomendacji wskazanych w pogłębionej diagnozie kondycji przedsiębiorstwa

Podstawowe informacje o działaniach realizowanych w ramach projektu

prowadzenie działań mających na celu aktywną rekrutację potencjalnych uczestników projektu

weryfikacja złożonej dokumentacji oraz potwierdzenie informacji wskazanych w autodiagnozie

zawarcie umowy o świadczenie wsparcia realizowanego w projekcie z uczestnikiem projektu

wykonanie pogłębionej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa uczestnika projektu
realizacja w BUR usług szkoleniowych/doradczych, w zakresie rekomendacji wskazanych w pogłębionej diagnozie kondycji przedsiębiorstwa

Jeśli uważasz, że projekt lub nasze działania są niezgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnością (KPON) sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), możesz to zgłosić za pomocą:

  • poczty tradycyjnej, w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
  • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (adres skrytki: /MIR/SkrytkaESP) lub Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (adresy skrytek: /PARP/SkrytkaESP oraz /PARP/kancelariaPARP).